کلوب های فلای بورد

              

  • ZR01600_Combination Kit-Package Flyboard LegendHover Board with X-Armor Hose 2014ZR01600_Combination Kit-Package Flyboard LegendHover Board with X-Armor Hose 2014
  • ZR02000_Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesHover BoardJetpackWireless EMK with Standard ZR Hose2015ZR02000_Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesHover BoardJetpackWireless EMK with Standard ZR Hose2015
  • ZR02600_Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesHover BoardJetpack with X-Armor Hose2014ZR02600_Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesHover BoardJetpack with X-Armor Hose2014
  • ZR03600_Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesHover Board with X-Armor Hose 2014ZR03600_Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesHover Board with X-Armor Hose 2014
  • ZR04000-Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesJetpackWireless EMK with Standard ZR Hose 2015ZR04000-Combination Kit-Package Flyboard Pro SeriesJetpackWireless EMK with Standard ZR Hose 2015

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه