کلوب های فلای بورد

              

 • FB03220 1FB03220 1
 • FB03220 2FB03220 2
 • FB03C31 1FB03C31 1
 • FB03C31 2FB03C31 2
 • FB03C32 1FB03C32 1
 • FB03C32 2FB03C32 2
 • FB03C33 1FB03C33 1
 • FB03C33 2FB03C33 2
 • FB03C34 1FB03C34 1
 • FB03C34 2FB03C34 2
 • FB03C35 1FB03C35 1
 • FB03C35 2FB03C35 2
 • FB03C36 1FB03C36 1
 • FB03C36 2FB03C36 2
 • FB03QN 1FB03QN 1
 • FB03QN 2FB03QN 2
 • FB03QN 3FB03QN 3
 • Kawasaki 15FKawasaki 15F
 • Kawasaki UltraKawasaki Ultra
 • Quick Nozzle 2014Quick Nozzle 2014
 • Sea Doo 2010Sea Doo 2010
 • Sea DooSea Doo
 • Yamaha 1Yamaha 1
 • YamahaYamaha
 • ZR01C01 1ZR01C01 1
 • ZR01C01 2ZR01C01 2
 • ZR01C03 ZR01C04 1ZR01C03 ZR01C04 1
 • ZR01C03 ZR01C04 2ZR01C03 ZR01C04 2
 • ZR01C10 ZR01C11 1ZR01C10 ZR01C11 1
 • ZR01C10 ZR01C11 2ZR01C10 ZR01C11 2
 • ZR01C13 1ZR01C13 1
 • ZR01C13 2ZR01C13 2
 • ZR01C14 1ZR01C14 1
 • ZR01C14 2ZR01C14 2
 • سی دوو 4 پیچ سی دوو 4 پیچ
 • هوندا هوندا
 • ویژه سی دوو ویژه سی دوو
 • کاوازاکی 15 اف کاوازاکی 15 اف
 • کاوازاکی الترا کاوازاکی الترا
 • یاماها یاماها

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه