کلوب های فلای بورد

              

  • bbradio 2pcs setbbradio 2pcs set
  • bbspeaker setbbspeaker set
  • kite set packagekite set package
  • kite setkite set
  • snow.road packagesnow.road package
  • sup set packagesup set package
  • sup setsup set
  • wake packagewake package
  • wake setwake set

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه