کلوب های فلای بورد

              

 • BKN 1BKN 1
 • COATMCOATM
 • FW01 1FW01 1
 • FW01 2FW01 2
 • FW02 1FW02 1
 • FW02 2FW02 2
 • GILFB 1GILFB 1
 • GILFB 2GILFB 2
 • GILFB 3GILFB 3
 • LYML 1LYML 1
 • LYML 2LYML 2
 • LYML 3LYML 3
 • SHORT 1SHORT 1
 • SHORT 2SHORT 2
 • SHORT 3SHORT 3
 • TC 1TC 1
 • TC 2TC 2
 • TS 1TS 1
 • TS 2TS 2
 • TS 3TS 3
 • WS2 1WS2 1
 • WS2 2WS2 2
 • WS2 3WS2 3
 • WS2 4WS2 4
 • WS2 5WS2 5
 • ZR Jacket 2ZR Jacket 2
 • ZR JacketZR Jacket
 • fullwidth_1446204360_1_WS2_1fullwidth_1446204360_1_WS2_1
 • fullwidth_1446204360_2_WS2_2fullwidth_1446204360_2_WS2_2
 • فلای بورد فلای بورد

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه