کلوب های فلای بورد

              

 • FB02002 1FB02002 1
 • FB02002 2FB02002 2
 • FB02002 3FB02002 3
 • ZR01002 1ZR01002 1
 • ZR01002 2ZR01002 2
 • ZR01002 3ZR01002 3
 • ZR01003 1ZR01003 1
 • ZR01003 2ZR01003 2
 • ZR01003 3ZR01003 3
 • ZR01C05 1ZR01C05 1
 • ZR01C05 2ZR01C05 2

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه