کلوب های فلای بورد

              

 • AB_0586WAB_0586W
 • AB_0607WAB_0607W
 • AB_1376WAB_1376W
 • BM_1238WBM_1238W
 • IMG_8943IMG_8943
 • IMG_8947IMG_8947
 • IMG_8948IMG_8948
 • IMG_8950IMG_8950
 • IMG_8952IMG_8952
 • IMG_8958IMG_8958
 • IMG_8970IMG_8970
 • IMG_8972IMG_8972
 • IMG_8977IMG_8977
 • IMG_8978IMG_8978
 • IMG_8988IMG_8988
 • IMG_8995IMG_8995
 • IMG_8996IMG_8996
 • IMG_9009IMG_9009
 • IMG_9032IMG_9032
 • IMG_9044IMG_9044
 • IMG_9045IMG_9045
 • KS_8309WKS_8309W
 • KS_8356WKS_8356W
 • LF_8471WLF_8471W
 • LF_8497WLF_8497W
 • LF_9653WLF_9653W
 • LF_9658WLF_9658W
 • RL_0254WRL_0254W
 • SK_0176WSK_0176W
 • SK_0218WSK_0218W
 • SK_1083WSK_1083W
 • TA_1468WTA_1468W
 • TA_1481WTA_1481W

Simple Image Gallery Extended

 

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه