کلوب های فلای بورد

              

 • IMG_1917IMG_1917
 • IMG_1918IMG_1918
 • IMG_1934IMG_1934
 • IMG_1935IMG_1935
 • IMG_1936IMG_1936
 • IMG_1938IMG_1938
 • IMG_1943IMG_1943
 • IMG_1951IMG_1951
 • IMG_1952IMG_1952
 • IMG_1953IMG_1953
 • IMG_1955IMG_1955
 • IMG_1956IMG_1956
 • IMG_1957IMG_1957
 • IMG_1958IMG_1958
 • IMG_1973IMG_1973
 • IMG_1979IMG_1979
 • IMG_1980IMG_1980
 • IMG_1981IMG_1981
 • IMG_1982IMG_1982
 • IMG_1983IMG_1983
 • IMG_1984IMG_1984
 • IMG_1985IMG_1985
 • IMG_1993IMG_1993
 • IMG_1994IMG_1994
 • IMG_1995IMG_1995
 • IMG_1999IMG_1999
 • IMG_2000IMG_2000
 • IMG_2005IMG_2005
 • IMG_2008IMG_2008
 • IMG_2009IMG_2009
 • IMG_2015IMG_2015
 • IMG_2016IMG_2016
 • IMG_2024IMG_2024

Simple Image Gallery Extended

 • ldm_7155ldm_7155
 • ldm_7158ldm_7158
 • ldm_7167ldm_7167
 • ldm_7179ldm_7179
 • ldm_7181ldm_7181
 • ldm_7190ldm_7190
 • ldm_7198ldm_7198
 • ldm_7199ldm_7199
 • ldm_7209ldm_7209
 • ldm_7212ldm_7212
 • ldm_7219ldm_7219
 • ldm_7228ldm_7228
 • ldm_7234ldm_7234
 • ldm_7244-2ldm_7244-2
 • ldm_7270ldm_7270
 • ldm_7313ldm_7313
 • ldm_7326ldm_7326
 • ldm_7376ldm_7376
 • ldm_7417ldm_7417
 • ldm_7457ldm_7457
 • ldm_7486ldm_7486
 • ldm_7499ldm_7499
 • ldm_7689ldm_7689
 • ldm_7698ldm_7698

Simple Image Gallery Extended

درباره ما

این ورزش مهیج در بهار سال 1391 با سعی و تلاش فراوان پرسنل محترم شرکت پیشگامان صنعت پیشرانه های آبی وارد کشور ایران گردید و در مهرماه 1392 در مسابقات کشوری جت اسکی  بطور رسمی به مردم معرفی گردید.

پس از آن نیز با اجرای یک نمایش هماهنگ در اختتامیه مسابقات کاپ آزاد جت اسکی در جزیره کیش نظر مردم را بیش از پیش به خود جلب نمود.

کلوپ های ما در نقشه